Kontakt

Zakład Robót Mostowych KORMOST

ul. Glinki 144

85-861 Bydgoszcz 

tel./fax: 52 362 02 95