Oferta

   ZRM "Kormost" specjalizuje się w kompleksowym zabezpieczaniu antykorozyjnym nowych konstrukcji stalowych, żelbetowych mostów, wiaduktów oraz renowacją już istniejących obiektów. Ponadto nasz Zakład zajmuje się również pracami awaryjnymi i utrzymaniowymi różnego typu obiektów inżynierskich. 

   Prace związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym nowych konstrukcji stalowych obiektów mostowych odbywają się na terenie Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Bydgoszczy oraz na budowach. 

Zakres prac antykorozyjnych, którym poddawane są nowo wytworzone elementy konstrukcji stalowych oraz remontowane obiekty stalowe obejmuje: 

 1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne do uzyskania stopnia czystości Sa 3,0 lub 2,5 (zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1:2008) w stacjonarnej komorze śrutowniczej wyposażonej w system recyrkulacji ścierniwa, pracującej w obiegu zamkniętym (nowe konstrukcje) lub w obiegu otwartym z zastosowaniem piaskarek jednostanowiskowych (remontowane obiekty). 

2. Aplikacje cynku metodą natrysku cieplnego (metalizacja). 

3. Aplikację farb antykorozyjnych nisko i wysokocząsteczkowych z wypełniaczami płatkowymi oraz pigmentowanymi aluminium metodą natrysku hydrodynamicznego (bezpowietrznego). 

Zakres prac antykorozyjnych związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni żelbetowych obiektów mostowych obejmuje: 

1.Czyszczenie hydrościerne za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem 

2.Aplikacja warstwy szczepnej z zaprawy na bazie cementu zawierającej mikrokrzemionkę typu PCC. 

3.Uzupełnienie ubytków zaprawą naprawczą typu PCC. 

4.Wyrównanie powierzchni betonowej szpachlówką typu PCC.  

5.Aplikacja powłok zabezpieczających powierzchnie betonowe posiadających zdolność przenoszenia zarysowań. 

   Czyszczenie strumieniowo-ścierne do uzyskania stopnia czystości Sa 3,0 lub 2,5 (zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1:2008) w stacjonarnej komorze śrutowniczej wyposażonej w system recyrkulacji ścierniwa, pracującej w obiegu zamkniętym (nowe konstrukcje) lub w obiegu otwartym z zastosowaniem piaskarek jednostanowiskowych (remontowane obiekty).