Zadania zrealizowane

Doświadczeniepotwierdzające spełnianie wymagań

Czas trwania

Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską” w Gdyni (4 568,38 m2):

 

 

04-09.2009

Most nad kanałem Gniła Obra w ramach projektu obejścia drogowego m. Babimost w  ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 (3200m2)

02.05.2009r. -  30.06.2009r.

Przebudowa mostu drogowego przez Kanał Notecki w m. GORZANY w ciągu drogi powiatowej nr 2548 Rybitwy – Janikowo :

§  Most drogowy, konstrukcja zespolona stal-beton, rozpiętość przęsła 28,20m,

 

28.05.2009 – 30.11.2009

Przebudowa ulicy Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu  na rzece Brdzie w Bydgoszczy (3012,5m2):

§  Most drogowy, klasa obciążeń A, konstrukcja stalowa kratownicowa, rozpiętość przęsła 54,0m

§   

14.08.2009r. - 24.09.2010r.

Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni odcinek obwodnicy m. Piły:

§  Most drogowy, klasa obciążeń A, konstrukcja zespolona stal-beton, rozpiętości przęseł: 23,0 + 38,0 + 23,0 = 84,0m,

 

26.06.2009r. - 15.04.2011r.

 Wykonanie rozbiórki i budowy wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 305 + 789 w miejscowości Chojny nad linią kolejową Poznań-Warszawa (ilość antykorozji-1 627,46m2) :

 

09.2009-10.2010r.

Budowa obwodnicy południowej I Etap – Zadanie I (ul. W. Pola – ul. Sudecka) w Jeleniej Górze:

§  Wiadukt drogowy nad torami PKP (dwie nitki), klasa obciążeń A, konstrukcja zespolona stal-beton, rozpiętość przęsła 43,50m, wartość robót 9 508 538,31 zł netto,

§  Estakada drogowa (dwie nitki), klasa obciążeń A, konstrukcja zespolona beton-beton, rozpiętość przęseł 5 × 21 = 105m, wartość robót 7 594 213,27 zł netto,

§  Przepust ViaCon o długości 42,08m, wartość robót 1 308 624,86 zł netto,

§  Most drogowy (dwie nitki), klasa obciążeń A, konstrukcja żelbetowa łukowa, rozpiętości przęseł 10,39+10,41+10,33+10,33+10,33+10,41 = 62,20m, wartość robót 14 969 615,66 zł netto,

§  Wiadukt drogowy (dwie nitki), klasa obciążeń A, konstrukcja zespolona stal-beton podwieszona do łuku stalowego, rozpiętość przęsła 42,0m, wartość robót 5 215 947,45 zł netto,

            Łączna ilość antykorozji-stal-7880,35m2

§   

14.09.2010r. – 30.06.2012r.

Przebudowa drogi krajowej nr 1 /POIiŚ/ - etap III we Włocławku:

  • Wiadukt drogowy w ciągu drogi krajowej nr 1 nad bocznicą kolejową Włocławek – Włocławek Wschodni, klasa obciążeń A, konstrukcja stalowa ortotropowa, rozpiętość przęseł 12,82+13,5+13,5+12,82 = 52,64 m,

 

26.10.2011r. – 25.10.2012r.

Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami:

§  estakada lewobrzeżna E-1, konstrukcja skrzynkowa z betonu sprężonego, rozpiętości przęseł 48m+60m+2×58m+46m = 270.0m, klasa obciążenia A,

§  most nurtowy podwieszony przez rzekę Brdę, konstrukcja pomostu stalowa zespolona z betonową płytą, pylony (przenikające się "podkowy") o  konstrukcji zamkniętej skrzynki stalowej, rozpiętości przęseł 110m+90m = 200.0m, klasa obciążenia A,

§  estakada prawobrzeżna E-3, konstrukcja skrzynkowa z betonu sprężonego, rozpiętości przęseł 36m+4×44m+36m = 248.0m, klasa obciążenia A,

§  wiadukt drogowy WD-4 (w ciągu łącznicy DL-4), konstrukcja skrzynkowa z betonu sprężonego, rozpiętości przęseł 18.30m+27.0m+27.01m+19.04m = 91.35m, klasa obciążenia A,

§  wiadukt drogowy WD-5 (w ciągu łącznicy DL-3), konstrukcja skrzynkowa z betonu sprężonego, rozpiętości przęseł 18.30m+27.0m+27.01m+19.04m = 91.35m, klasa obciążenia A,

§  kładka dla pieszych, konstrukcja stalowa łukowa podwieszona, pomost płytowy żelbetowy, rozpiętość przęsła (oś łuku) 38.303m, długość pomostu kładki 32.40 m,

§  droga klasy G, długość wybudowanego odcinka 1 582.30 km,

16.09.2010r. – 12.12.2013r.

 

 

 

 

 

 

Budowa wiaduktów drogowych WD-7 i Wd-8 w ciągu obwodnicy Pabianice:

Ilość 3015,80 m2

 

 

 

 

 

Budowa drogi ekspresowej S-3,odcinek Międzyrzecze Południe –Sulechów –WD-18:

Ilość: 1335 ton

 

 

 

 

 

Budowa mostu na  Wiśle w miejscowości Kamień wraz budową dróg dojazdowych

Ilość- 115 600m2

 

 

 

 

 

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulicy Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy:

 

Ilość: 21 862 m2

 

 

 

 

 

Budowa węzła komunikacyjnego Młodzianowska –NS-Czarna  w Radomiu

 

 

Ilość: 2657,45m2

 

 

 

,,Remont wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań Wschód-Skandawa w ciągu ul. Mostowej w Mogilnie oraz przebudowa przejścia kat.E na przejazd kat.A w km 74,594 w linii kolejowej nr 353 na czas remontu wiaduktu

 

Ilość: 1214,70m2

 

 

 

 

 

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem-zaprojektuj i buduj".

 

Ilość: 3499,79m2

 

 

 

 

 

 

 

                                      2011-2012

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

2013-2015

 

 

 

 

 

2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015