Zadania zrealizowane

TK – 1 – „Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót antykorozyjnych konstrukcji stalowych kładek K1 i K3 w ramach „Robót budowlanych polegających na rewitalizacji Wyspy Młyńskiej na cele rozwoju przedsiębiorczości” 

Zamawiający: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz. 

Terminy realizacji: K1 – grudzień 2006r., K3 – październik 2006 do maj 2007 

 

TK – 2 – W ramach „Wykonania robót związanych z tunelem oraz murami oporowymi w ramach realizacji zewnętrznego układu drogowego przy Centrum Handlowo – usługowym CARREFOUR „GLINKI” w Bydgoszczy” wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i antygrafitowego konstrukcji żelbetowej. 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz. 

Terminy realizacji: listopad – grudzień 2006r. 

 

TK – 3 - Roboty budowlane polegające na wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego w ramach zadania: „Remont i wzmocnienie mostu przez rzekę Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 1 Gdańsk – Cieszyn w km 143+450 w m. Chełmno”. 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: styczeń – sierpień 2007r. 

 

TK – 4 – prace antykorozyjne konstrukcji stalowej w ramach „Budowy trasy W-Z na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Żeglarskiej w Bydgoszczy”. 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: styczeń – październik 2007r. 

 

TK – 5 – Awaryjna naprawa osłon przeciwporażeniowych nad trakcją elektryczna na kładce zlokalizowanej w Bydgoszczy – Osiedle Błonie. 

Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich i komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 

Terminy realizacji: luty – marzec 2007r. 

 

TK – 6 – Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej w ramach zadania: „Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego (Linia 20) zlokalizowanego w Polsce – obiekty inżynierskie oraz roboty towarzyszące dla PRK Poznań. 

Zamawiający: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz. Terminy realizacji: od kwietnia 2007 Etap I – do 18.08.2007r, Etap II – do 15.12.2007r. 

 

TK – 7 – Roboty konserwacyjne i utrzymaniowe na drogowych obiektach inżynierskich zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2007 roku. 

Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz. 

Terminy realizacji: maj – grudzień 2007r. 

 

TK – 8 – Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych wiaduktu drogowego nad torami PKP oraz wiaduktu tramwajowego nad torami PKP w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Rekreacyjnej wraz z budową wiaduktu drogowego i przebudową wiaduktu tramwajowego” 

Zamawiający:  

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz. 

Terminy realizacji: wiadukt drogowy luty – kwiecień 2008r.; wiadukt tramwajowy maj-wrzesień 2008r. 

 

TK – 9 – Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej elementów mostu MS-54 o pow. 1840m2. 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: styczeń- wrzesień 2008r. 

 

TK – 10 – Roboty konserwacyjne i utrzymaniowe wykonywane na drogowych obiektach inżynierskich zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy w 2008 roku. 

Zamawiający:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz. 

Terminy realizacji: kwiecień – grudzień 2008r. 

 

TK – 11 – Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem robót antykorozyjnych w ramach zadania: „ Remont wiaduktu kolejowego w km 5,445 linii nr 2 Warszawa – Terespol” 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: sierpień 2008r. – lipiec 2009r. 

 

TK - 12 – Demontaż zabudowy kontenerowej przy ul. Zygmunta Augusta 2a oraz przylegającego budynku garażowego wraz z uporządkowaniem terenu po demontażu 

Zleceniodawca:  

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne, Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki 

Terminy realizacji: październik 2008r. 

 

TK - 13 - Wykonanie robót budowlanych polegającyh na zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej obiektu nr 2 oraz klatek stanowiących konstrukcję pomocniczą dla obiektu nr 6 w ramach zadania: "Budowa obwodnicy m. Wyrzyska w ciągu drogi krajowej nr 10 Piła - Bydgoszcz w km 0+000 do km 7+795,39". 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: październik 2008r – maj 2009r. 

 

TK - 14 – Wykonanie usługi zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad z Ronda Jagiellonów w Bydgoszczy 

Zleceniodawca:  

Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A. Kraków 

Termin realizacjirealizacji: kwiecień 2009r. 

 

TK - 15 – Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych kładki w ramach zadania” Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską” 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: kwiecień – wrzesień 2009r. 

 

Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigara VFT WIB w ramach zadania pn.” Budowa drogi ekspresowej S-5 oraz S-10 na odcinku od Węzła Stryszek do Węzła Białe Błota” 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: styczeń – czerwiec 2009r. 

 

TK - 16 - Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej mostu nad Kanałem Gniła Obra w ramach zadania „Budowa obwodnicy Babimostu w ciągu dróg wojewódzkich 303/304” 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: sierpień 2009 – czerwiec 2010r. 

 

TK - 17 - Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej o pow. 983m2 oraz zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, konstrukcji betonowych, hydrofobizacji betonu i wykonanie robót poprawkowych w ramach zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego przez kanał Notecki w m. Gorzany w ciągu drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy – Janikowo 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: wrzesień – listopad 2009r. 

 

TK - 18 – Rozbiórka baraku oraz łącznika murowanego między kontenerami przy ul. Podmiejskiej 2 wraz z uporządkowaniem terenu po rozbiórce. 

Zleceniodawca:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 

Terminy realizacji: wrzesień 2009r. 

 

TK - 19 - Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej oraz grodzic w ramach zadania pn. „Wykonanie rozbiórki i budowy wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 92 w km 305+789 w m. Chojny nad linią kolejową Poznań – Warszawa” 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: wrzesień 2009 – październik 2010r. 

 

TK - 20 – Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej mostu składanego MS-54 o pow. 3.012,50m2, konstrukcji stalowej nowego mostu o pow. 2.830m2, barier i balustrad, pomostu chodnika, zabezpieczenia konstrukcji betonu oraz wykonanie prac dodatkowych w ramach realizacji zadania pn.” Przebudowa ul. Spornej wraz z rozbiórką i odbudową mostu na rzece Brdzie w Bydgoszczy” 

Zleceniodawca: 

Firma „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz. 

Terminy realizacji: listopad 2009 – wrzesień 2010r 

 

TK - 21 – Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych, barier i balustrad oraz montaż i demontaż kompletu rusztowań stanowiskowych w ramach zadania „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni odcinek obwodnicy m.Piły” 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: październik 2009 – maj 2010r. 

 

TK - 22 – Roboty budowlane polegające na usunięciu graffiti i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego betonu dla realizacji „Kalwaria Bydgoska – golgota XX wieku” 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: listopad 2009 

 

TK - 25 – Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej o pow. 468m2 w ramach zadania pn.” Renowacja przejazdu kolejowego Lüdresen” 

Zleceniodawca: 

Firma "Gotowski: Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. Bydgoszcz.Terminy realizacji: luty – kwiecień 2009r. 

 

TK - 26 - Roboty konserwacyjne i utrzymaniowe wykonywane na obiektach inżynierskich w Bydgoszczy w 2010 roku 

Zamawiający: 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz. 

Terminy realizacji: maj – listopad 2010r. 

 

TK - 31 - Roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej hali 

Zleceniodawca: 

Firma GMG Serwis Bydgoszcz

Terminy realizacji: listopad 2010r.